Nové podmínky

22. února 2013 v 17:00 | Standa |  Novinky
Od 1. února platí na Blog.cz nové podmínky. Tyto podmínky nahrazují Všeobecné obchodní podmínky upravující užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách provozovaných společností CET 21 spol. s r.o. ve znění ze dne 1. prosince 2012, jejichž účinnost zanikla dnem účinnosti těchto podmínek.

Seznamte se s nejdůležitějšími výňatky z nových podmínek.


Důvodem poměrně zásadních změn byl především přechod k novým elektronickým prostředkům, velké produktové změny z poslední doby a nové trendy a zkušenosti, zejména pak s praktikami úřadů a stížnostmi uživatelů.

Je dobré vědět, že podmínky jsou dvoje: všeobecné obchodní podmínky (upravující užívání služeb poskytovaných společností CET 21 spol. s r.o. prostřednictvím elektronických prostředků společností CET 21 spol. s r.o.) a podmínky registrace (upravující registrování uživatelů služeb poskytovaných společností CET 21 spol. s r.o. prostřednictvím elektronických prostředků).

Všichni uživatelé služeb jsou povinni dodržovat smluvní ujednání uvedená ve Všeobecných obchodních podmínkách, s tím, že některé služby, např. zřízení blogu na Blog.cz, jsou poskytovány pouze registrovaným uživatelům.

Registrací uživatel fakticky potvrdí veškeré své souhlasy obsažené v podmínkách registrace. Registrační formulář není možné odeslat, pokud nebudou vyplněna veškerá pole označená v tomto formuláři jako povinné údaje a zároveň, pokud uživatel neoznačí svůj souhlas se zněním těchto podmínek registrace a případně nesplní další podmínky registrace stanovené poskytovatelem.

Registrace není nikterak zpoplatněna, vedení uživatelského účtu resp. správa profilu rovněž nepodléhá jakékoli poplatkové povinnosti registrovaného uživatele. Uživatel při registraci souhlasí s tím, že přístupové heslo ke svému profilu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby k tomuto heslu, resp. přístupu na jeho uživatelský účet a k údajům bez svého souhlasu.

Provozovatel je oprávněn jednotlivé registrované uživatele identifikovat a/nebo si správnost údajů poskytnutých jednotlivými registrovanými uživateli ověřit (validovat), a to jak vlastními prostředky, tak prostřednictvím třetích osob (např. v rámci služby MojeID). Provozovatel je rovněž oprávněn identifikovat uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů,

Provozovatel je oprávněn odstranit uživatelský účet resp. profil registrovaného uživatele v případě, že má důvodné podezření, že registrovaný uživatel jej používá v rozporu s platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo dobrými mravy, nebo má sloužit porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti; dále v případech, kdy uživatel užívá služby, zejména Internetové stránky či příslušné aplikace, ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit provozovatele nebo třetí osoby; a konečně v případech, kdy registrovaný uživatel nenavštíví svůj uživatelský účet po dobu delší než šest (6) měsíců.

Provozovatel dále rovněž upozorňuje, že nelze vyloučit, že v případě příslušných právních kroků ze strany osoby dotčené protiprávním jednáním registrovaného uživatele v souvislosti s používáním služeb, může být provozovatel povinen poskytnout příslušným orgánům údaje nebo informace získané o registrovaném uživateli v souvislosti s používáním internetových stránek či jiných elektronických prostředků nebo poskytováním služeb ze strany provozovatele.

Registrovaný uživatel se současně zavazuje nezpřístupnit jakýkoli obsah zahrnující erotické prvky osobám, které nepotvrdí, že dosáhly věku 18 let, nebo nemají o takový obsah z jakéhokoli důvodu zájem, tím, že pod záložkou "Nastavení" v sekci "Přihlašovací údaje" označí skutečnost, že jeho blog obsahuje erotický obsah. Uživatel současně potvrzuje, že nebude blog využívat pro podnikatelskou činnost.

Příspěvky uživatelů nesmí jakýmkoli způsobem snižovat lidskou důstojnost, porušovat jakákoli práva na ochranu osobnosti, autorská práva a jakákoli jiná práva třetích osob, dále pak uživatelé nesmí vkládat jakýkoli příspěvek, který by mohl narušit duševní a mravní vývoj dětí a mladistvých, nebo příspěvek zahrnující erotické, pornografické, rasistické, nacistické či jiné protiprávní prvky, nebo podněcující k násilí, rasové či jiné nesnášenlivosti, nebo jinak porušující obecně závazné právní předpisy.

Dále je zakázáno umisťovat jakýkoli příspěvek, který obsahuje jakoukoli reklamu, nabídku prodeje výrobků či služeb, nebo který vybízí k příspěvkům či darům. Příspěvky nesmí obsahovat viry, nebo jakékoli prvky, které by mohly ohrozit internetové stránky nebo zařízení sloužící elektronické komunikaci.

Provozovatel si vyhrazuje právo filtrovat či odstranit jakýkoli příspěvek v případě, že sám zjistí, nebo se jinak věrohodně dozví, že umístěním takového příspěvku na internetových stránkách nebo jiným příslušným využitím služeb poskytovaných provozovatelem dle ZOSIS dochází k porušování právních předpisů, zejména v případě, že takový příspěvek dle názoru provozovatele zasahuje do práva na ochranu osobnosti, soukromí, cti a důstojnosti třetích osob, nebo je hanlivý, zavádějící nebo zasahuje do práv anebo oprávněných zájmů provozovatele nebo jakýchkoli jiných třetích osob.

Provozovatel je rovněž oprávněn dočasně či trvale takový příspěvek znepřístupnit a/nebo odstoupit s okamžitou účinností od poskytování služeb příslušnému uživateli zasláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.

Plné znění všeobecných obchodních podmínek najdete na stránkách tv.nova.cz/podminky nebo blog.cz/podminky a znění podmínek registrace najdete na stránce blog.cz/registrace.
 

18 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Kevin *Wulfric* Scherrer Kevin *Wulfric* Scherrer | Web | 22. února 2013 v 17:36

Zajímalo by mě, kdo si to celé přečte :D

2 Denda Denda | Web | 22. února 2013 v 17:47

Já to četla, ale že bych našla nějakou změnu oproti starším verzím to se říct nedá... Jsem krapet zmatená 8-O

3 Edith Holá Edith Holá | E-mail | Web | 22. února 2013 v 18:05

Z toho tedy vyplývá, že končí recenze na knižních blozích, které jsou za knihy? Nebo konec PR článků?
Druhá otázka se mě týká osobně: Jak to tedy bude v případě redakčních blogů, kde znají heslo všichni, co do něj přispívají?

4 silentday silentday | Web | 22. února 2013 v 18:13

[1]:  Taky by mě to dost zajímalo. :D

5 Denda Denda | Web | 22. února 2013 v 18:14

[3]: recenze mají přeci jak informační, tak poučný tak i zábavný přínos, takže v rozporu s podmínkami nejsou a u těch hesel, jestli jsem to správně pochopila jde o to, že musíme zamezit přístup k těmto informacím bez našeho souhlasu, takže asi no problém v této oblasti. Jenom netuším, co to jsou PR články, na zkratky jsem nikdy moc nebyla.

6 Míša Míša | E-mail | Web | 22. února 2013 v 18:26

Nejlepší je asi "Dále je zakázáno umisťovat jakýkoli příspěvek, který obsahuje jakoukoli reklamu, nabídku prodeje výrobků či služeb, nebo který vybízí k příspěvkům či darům. " Podle mě by pak mělo bát v rozporu, když napíšu, že jsem si dnes koupila v prodejně XY skvělé nudle. A pak taky co s blogery, co nás informují o svých knihách?

7 Edith Holá Edith Holá | E-mail | Web | 22. února 2013 v 18:31

[5]: Nemám ráda tyhle právní texty. Takže když dám souhlas, mohu heslo k blogu prozradit celému týmu:-)
V recenzi tím pádem nesmí být použito jméno nakladatelství... a co ikony nakladatelství a jiných firem, které mají mnohé blogy v menu? Asi by se to mělo podrobně vysvětlit... PR články propagují produkty někoho jiného za nějakou úplatu.

8 Edith Holá Edith Holá | E-mail | Web | 22. února 2013 v 18:33

[6]: Je takový názor, že pokud je to Tvůj produkt a Ty nenapíšeš u něho, kdo ho vyrobil či vydal, pak to není reklama... Ale podrobnosti v tomto článku rozvedeny nejsou.

9 Kevin *Wulfric* Scherrer Kevin *Wulfric* Scherrer | Web | 22. února 2013 v 18:56

[8]: S tím, kolik knižních blogerů v současnosti prchá na Blogspot, nějaké podmínky Blogu-cézet za chvíli nebudou zas tak žhavé téma :D

Nicméně, je to otázka na zamyšlenou... Já to chápu tak, že pokud na mém blogu nebudu vyloženě vybízet ke koupi mnou zrecenzovaného produktu, mělo by to být v pohodě.

10 Ann Taylor Ann Taylor | Web | 22. února 2013 v 19:16

[7]: Když ty to heslo prozradíš někomu, tak to problém není.

Ale mě by zajímalo, co taková nesprostá a nepornografická, přesto erotická povídka. Mám na to autorské právo, je to v podstatě umělecké dílo, ale je to příspěvek zahrnující erotické prvky? Erotické prvky to má. Je to tedy nepřípustné, nebo to taky musí být protiprávní, aby vadil? No mně je to jedno, svou tvorbu na blogspot, tam je to lepšejší.

11 Babe Babe | E-mail | Web | 22. února 2013 v 20:51

Jdu si to vytisknout jako četbu na dorou noc. Opravdu to ale bylo nutné natáhnout na čtrnáct stránek?

12 svetlostinu svetlostinu | Web | 22. února 2013 v 21:02

Jsem z toho zmatený :-D a nerozumím snad ani řádku. Proč se to nedá napsat nějak srozumitelně? :-)

13 gms gms | Web | 22. února 2013 v 21:11

Ou. "Uživatel při registraci souhlasí s tím, že přístupové heslo ke svému profilu nesdělí třetí osobě"... A co skupinky blogerů a blogerek, kteří vedou společný blog? Díky této podmínce se nyní dopouštějí porušení pravidel...

14 gms gms | Web | 22. února 2013 v 21:17

Jo a ještě něco... (předem se omlouvám za to, že jsem to nenapsal do jednoho komentu)
"Dále je zakázáno umisťovat jakýkoli příspěvek, který obsahuje jakoukoli reklamu, nabídku prodeje výrobků či služeb..." - takže lidé, kteří budou poblikovat reklamní články, například pro postsgenius.com také porušují pravidla?
Myslím, že díky tomuto odstavci už blogeři nemají šanci nějakým způsobem si přivydělat (psaní článků za honorář, prodávání vlastních výrobků,...)

15 Sajlyn Sajlyn | Web | 22. února 2013 v 21:27

Nechcem byť hnusná , ale ja si budem robiť reklamu komu chcem , keď sa mi to bude hodiť do článku , a nijaký Standa sa mi nebude prplať v tom čo napíšem , koho spropagujem .. -.-

16 Míša Míša | E-mail | Web | 22. února 2013 v 22:05

[15]: Tohle asi nebude "věc Standy"

17 lenny lenny | Web | 22. února 2013 v 22:35

co všechno je reklama? je reklama když napíšu že podnikám, co dělám, a co se mi podařilo? nebo že jsem napsala knihu a vydávám ji?

18 Babe Babe | E-mail | Web | 22. února 2013 v 22:46

[12]: Abys to nechtěl číst a potvrdil to.
[11]: Vůbec se mi nelíbí bod 3.10. Mám chuť z blogu znovu odejít. Celé mi to připadá jako velký podvod. Je tu autorský klub, aby umožňoval lidem zviditelnit se, a tváří se, že podporuje blogery v tvorbě, ale zároveň si společnost CET 21 na všechny naše 'Příspěvky' zařídila v podmínkách:

'...nevýhradní, časově ani místně neomezenou licenci, k neomezenému počtu užití příslušného Příspěvku všemi způsoby dosud známými, včetně práva užít příspěvek pro jakékoli účely dle volby Provozovatele, včetně reklamních, k zařazení Příspěvku do audiovizuálního díla, práva užít Příspěvek v souvislosti s produkty a službami Provozovatele nebo společností z koncernu, jehož je Provozovatel součástí, a to i v hmotné podobě, práva k jeho libovolnému zpracování, včetně práva odstranit hudební složku Příspěvku, včetně textu jinou hudební složkou s textem dle volby Provozovatele, včetně práva podlicence.'

A bod 3.3 je mi nejasný:

'Jakýkoli Příspěvky (ehm, ehm, hovorovost přece do podmínek nepatří, že ne) nesmí jakýmkoli způsobem snižovat lidskou důstojnost,...'

Jak se rozhodně o tom, co snižuje lidskou důstojnost? Může to třeba znamenat, že 'Příspěvěk', v němž autor poukazuje na činy politiků, které považuje za chybné, může být brán za snížení lidské důstojnosti? A co třeba 'Příspěvěk' o tom, že někoho naštvala matikářka + půl stránky nadávek na ni, protože autor dostal ošklivou známku?

'Uživatelé nesmí vkládat jakýkoli Příspěvek, který by mohl narušit duševní a mravní vývoj dětí a mladistvých...'

Jak přesně si 'Provozovatel' představuje, že by mravní vývoj dětí a mladistvých měl probíhat? Znamená to, že Otmin dnešní článek (http://me-for-all.blog.cz/1302/o-sexu-detem) je proti podmínkám? A co Lotty (http://lottybiondi.blog.cz/), na jejímž blogu se lze dočíst, s kým co v posteli dělala, co pila a jakou má velikost oblečení (ehm)? Dovoluji si tvrdit, že mě, jako mladistvou osobu to velmi poznamenalo. A jako nezletilou osobu mě to inspirovalo k požívání alkoholických nápojů.

- - - - - - - - -
Je mi, Stando, jasné, že ty s tím nic nemůžeš udělat a že vytvořit podmínky byla vůle seshora. Chci jen vyjádřit můj pocit nejasnosti a  chování nekorespondujícího k přátelské a povznesené náladě, jakou na mě blog působí(-il). I přes to si přeji si zůstat na blogu i v Autorském klubu, a proto podniknu jistá opatření pro mé 'Příspěvky'.

19 mengano mengano | E-mail | Web | 22. února 2013 v 23:45

No, je to sice nezáživné čtení (ostatně jako každá "právničina"), ale celkem pochopitelné.
Jen malá otázka - blogy, které jsou plné reklamy na kosmetiku - porušují pravidla? Pokud ano, tak budou mít vyjímku (minimálně pár jich je v AK)?

Možná by bylo vhodné,kdyby Standa přeložil tenhle článek do jazyka srozumitelného i lidem, kteří nejsou příliš zvyklí číst odborné texty. Aby nedocházelo k nejasnostem. Už podle prvních komentářů je vidět, že nejasností bude mezi blogery spousta.

20 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 23. února 2013 v 0:26

Spíš bych řekla, že   bloger kolikrát nemá možnost- kromě mazání- ovlivnit příspěvek. Než ,,přijde" na svůj blog, může tam být inkriminovaný komentář dost dlouho. Máme mít svá autorská práva, ale přitom provozovatel může cokoliv použít k účelům, které uzná za vhodné. Vlastně s tím předem souhlasíme. Všimla jsem si, že některých názvů článků, případně i částí je využito na reklamy či citace na nečekaných místech a člověk se nesmí ani bránit. Provozovatel smí vše, bloger nic... A co ti, co něco sami vyrobí a případně to odkazem nabíbí. Přitom jen seznamují ostatní se svým výrobkem? Četla jsem to celé, textu rozumím, jen těm podmínkám nerovným moc nechci rozumět.

21 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 23. února 2013 v 0:27

Pardon- nabízí... :-(

22 Otavínka Otavínka | Web | 23. února 2013 v 6:15

Prosím, prosím, smutně koukám, přimlouvám se o přeložení do "lidštiny", aby to, co je psáno pochopili i normální smrtelníci.
Předem děkuji.

23 Džejkej Džejkej | E-mail | Web | 23. února 2013 v 7:54

Také by mě zajímal názor na vnímání reklamy ve vedení TV Žjóva. Pokud je dle nich reklama vše, již výše zmíněné, potom lituji toho, kdo to chce komplexně kontrolovat. A pokud by šlo jen o namátkovou kontrolu s "výstražnými tresty", tak si Žjóva pod sebou řeže větev. Proto si spíše myslím, že v tomhle ohledu budou dost telorantní a označí tak jen blogy, jejichž účelem je JEN a POUZE ona propagace nějakého produktu/služby.
Co se pak týče podnikání, opět by se hodilo vědět, kde je ona hranice.

24 kika kika | 23. února 2013 v 10:36

[5]: PR články sú články za prachy aneb placené články ;-)

25 Kája Kája | Web | 23. února 2013 v 10:58

Kde jsou ty dávné časy, kdy byly podmínky krátké a jasné. Takové, jaké jsme si pročítali, když kdysi dávno vznikal můj blog.

26 ANA ANA | 23. února 2013 v 11:19

[5]: PR články jsou články za peníze. Většinou jsou reklamní, propagují nějaký produkt.
Taky by mě zajímalo, jak se to bude týkat knižních recenzí. Některé knižní blogy recenzují za výtisk knihy, například.
A co recenze filmů?
A když někdo napíše o oblíbené knize nebo filmu sám za sebe, bez toho, že by šlo o PR článek, a chce uvést údaje, s knihou spojené? Jako třeba autor, název knihy, vydavatel, překladatel, ilustrátor a tak podobně?
Tyhle podmínky jsou trochu nejasné.

27 D@ve D@ve | E-mail | Web | 23. února 2013 v 11:20

Zajímalo by mě, podle čeho provozovatel posoudí, že příspěvek je zavádějící. Pokud například považuje za zavádějící křesťanský pohled na život, mám očekávat smazání všech článků na svém blogu?

28 ÄNA ÄNA | 23. února 2013 v 11:22

[8]: I když je to vlastní produkt, pořád je to reklama. Nepropaguješ cizí společnost, propaguješ sama sebe. A pokud se jedná o produkt, u kterého se díky této propagaci může zvýšit prodej, je to reklama.
Takže podle těchto podmínek bys neměla propagovat ani svou vlastní knihu.

29 ANA ANA | 23. února 2013 v 11:26

[28]:Tím chci říct, že ta podmínka je opravdu silně omezující a ne že s ní souhlasím.

30 Taychi Taychi | E-mail | Web | 23. února 2013 v 12:42

[15]: Laskavě si uvědom, že tohle je věc, ve které má Standa svázané ruce. Můžeš na něj kydat leccos, ale tohle fakt ne, protože on je malý pán, na to aby mohl předělávat podmínky...

31 M M | 23. února 2013 v 14:00

Mě by zajímalo. Jakto, že někdo jentak může změnit podmínky.
Když sem si založil blog, přesně tyto podmínky sem neodsouhlasil! Takže tyhle nepřijímám a nebudu je respektovat.

Tudíž nezbývá nic jiného než to poslat do všechno kytek.
Blog tedy končí a jde se ke konkurenci? Dobře. Sbohem, je to tady hnus

32 Denda Denda | Web | 23. února 2013 v 14:02

[9]: Souhlasím, řeší to tu vícero lidí, ale  údaje o knize udat musím, jinak je to porušení autorských práv a kdybych tím, že nechci porušit autorská práva měla porušit nějaké nejasné podmínky... Musí to být asi jenom v tom, někoho vybízet, aby se zvedl a běžel si tu věc koupit, i když... Těžko říct.

33 Cervenej_cudlik Cervenej_cudlik | E-mail | Web | 23. února 2013 v 14:25

Tak tohle se mi mimořádně nelíbí :-?

3.10    Uživatel umístěním Příspěvku na Internetové stránky nebo jiným příslušným využitím Služeb poskytovaných Provozovatelem dle ZOSIS poskytuje Provozovateli či osobám pověřeným Provozovatelem nevýhradní, časově ani místně neomezenou licenci, k neomezenému počtu užití příslušného Příspěvku všemi způsoby dosud známými, včetně práva užít příspěvek pro jakékoli účely dle volby Provozovatele, včetně reklamních, k zařazení Příspěvku do audiovizuálního díla, práva užít Příspěvek v souvislosti s produkty a službami Provozovatele nebo společností z koncernu, jehož je Provozovatel součástí, a to i v hmotné podobě, práva k jeho libovolnému zpracování, včetně práva odstranit hudební složku Příspěvku, včetně textu jinou hudební složkou s textem dle volby Provozovatele, včetně práva podlicence.

34 Eloush Prdloush I. Eloush Prdloush I. | E-mail | Web | 23. února 2013 v 14:55

Tak právnický texty jdou úplně mimo mě. I já bych zažádala o jasné přepsání nejdůležitějších bodů do češtiny. Mohlo by se tím vyřešit i několik zásadních nejasností ohledně reklam, recenzí, apod.

35 ANA ANA | 23. února 2013 v 15:34

[33]:Přidávám se. Taky mi toto ustanovení zavání. To znamená, že jakýkoliv obrázek, co kdo namaluje, jakékoliv video, co kdo natočí,jakákoukoliv povídku může Provozovatel použít pro své účely? Případně smazat podle svého rozmaru?

36 Edith Holá Edith Holá | Web | 23. února 2013 v 16:29

[10]: No, to je také zajímavé, jestli by erotická povídka prošla nebo ne.

37 Sariklen Sariklen | Web | 23. února 2013 v 16:30

A to jsem si - já naivka - myslela, že budu mít nějaký blog alespoň rok. Jak to tak vypadá, tak se přestěhuju jinam.

Nemýlím-li se, pokud nechci porušovat práva (3/3,4), tak nemůžu na blog dát jakýkoliv odkaz např. na knihu, film, video nebo album či hudební skupinu? Že bych hned dělala reklamu? Pardon, ale to, co zbývá, to, co můžu na blog přidat, mi zase můžou (dle 3.10) použít jak chtějí?

Asi jdu na blogspot... Ach jo. Tak mé blogy - ani jeden - se zatím nedožily jednoho roku. A tento to taky nebude.

38 Edith Holá Edith Holá | E-mail | Web | 23. února 2013 v 16:36

Taks i tříkám, že možná je nejlepší do toho nešťourat. Pokud přijde email, že něco na našem blogu porušilo to a to, tak v klidu můžeme řícit, že je to diksutabilní a není ten bod přesně vysvětlen. Věřím tomu, že Standa to sem musel dát, protože tak to chce jeho zaměstnavatel.

39 agrrr agrrr | Web | 23. února 2013 v 18:26

Jak to působí na mě?
žádná autorská práva, žádná svoboda projevu, žádná seberealizace...

Tohle smrdí průserem...

40 Jossephine Jossephine | E-mail | 23. února 2013 v 18:44

Takže, pokud tomu dobře rozumím, vám podle 3.10 poskytuji práva duševnímu vlastnictví všeho, co zveřejním na blog.cz?
Pokud ano, pak děkuji, nechci a odcházím.

41 Jossephine Jossephine | E-mail | 23. února 2013 v 18:45

[40]: *práva k
(pardon)

42 lauraadiefuchs lauraadiefuchs | Web | 23. února 2013 v 19:09

Proč jsou podmínky složitější, a přesto kvalita AK jde dolů?

43 Matthias Matthias | E-mail | Web | 23. února 2013 v 21:02

Pročetl jsem všech 43 příspěvků a myslím si toto: Vůbec bych to neřešil a nepiplal se v tom, jsou to jen byrockratický nesmysly, kterými si CET21 chrání kejhák, kdyby se něco semlelo.

Myslím, že si můžete vesele blogovat a kdyby se náhodou jednoho krásného dne (což se mi nezdá moc pravděpodobné) objevil ve vaší poště mail s nějakým právním bla bla bla, protože máte na blogu šlohnutou fotku, tak ji stačí jen smazat. Solved

44 Cervenej_cudlik Cervenej_cudlik | E-mail | Web | 23. února 2013 v 22:56

[43]: Domnívám se, že právě v tohle doufají. Složité texty se nikomu nechtějí číst, nikdo se v tom nebude šťourat a zamete se to pod koberec.

45 Matthias Matthias | E-mail | Web | 24. února 2013 v 8:32

[44]: neříkám, že to nemáš číst. Ale že je zbytečný se bát vložit na blog nějaký logo s tím, že je to reklama a brzy ti to zruší...

Jedno logo nikdo řešit nebude a pokud jo, tak potom se netřeba tu dál zdržovat.

46 mengano mengano | E-mail | Web | 24. února 2013 v 8:47

[43]: Taky si myslím, že se nic světoborného hned nezačne dít. Protože pokud by se fakt mělo jít do důsledků, tak první kandidát na výmaz z blogoprostoru je zlaté vejce Aluška. Její blog je jedna velká třeskutá reklama :D
A na druhou stranu, třeba se pár blogerů začne malinko bát a přestanou jako zběsilí na své blogy kopírovat cizí práci.
Je pravda, že se mi nelíbí, že dovedeno do důsledků, provozovatel si osobuje autorská práva k našim výtvorům. Co na to Edith, Temnářka a ostatní, kteří literárně tvoří a vydávají knihy?

47 kocicidvur kocicidvur | Web | 24. února 2013 v 15:32

[37]: Také se bojím, ale stěhovat se nebudu... Zatím... 8-O

48 Adelaine Adelaine | Web | 24. února 2013 v 15:51

[46]: Jedna velká reklama? Wtf?

49 Efie Efie | Web | 24. února 2013 v 17:32

co to je ty vole? 8-O

50 Nika Nika | Web | 24. února 2013 v 20:05

Nečetla jsem úplně všechny podmínky (ovšem mám to v blízké budoucnosti v plánu), četla jsem jen to, co je napsáno v článku a v komentářích, ale i to je dost.

Nejasnosti okolo podmínek o reklamách se mě sice, troufám si říct, zrovna netýkají, ale i tak mě trochu znepokojují.

Co mi ale opravdu vadí je bod 3.10., který, jen tak mimochodem, není v souladu s listinou základních práv a svobod, konkrétně se článkem 34: "Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem." Neviděla bych v tom takový problém, a věřím, že by se mnou spousta lidí souhlasila, kdyby si Provozovatel předem musel od autora vyžádat svolení na použití toho konkrétního Příspěvku (příp. jeho části). Věřím, že je spousta slušných a nemajetnických autorů, kteří by byli ochotní jedno, dvě díla propůjčit společnosti, která jim bezplatně umožňuje prezentovat tato svá díla nebo třeba jen své názory. Ale prostě jen: "hele, to je dobrý, to se nám bude hodit do reklamy, tak si to hned vezmeme..." je nejen protiprávní (jak jsem psala výše) a nemorální, ale také paradoxně těmi stejnými podmínkami je to nám, Uživatelům, zakázané (konkrétně v bodě 3.3).

Je tu ještě jedna věc, která mě zarazila. Že je těmito podmínkami zakázáno vkládat erotický obsah, je pochopitelné (ačkoliv hranice určující, co je a co není erotický obsah, je velmi nejasná, ale o tom teď nemluvím). Nejen na internetu ale také na samotném Blogu.cz se pohybuje velké množství starších či mladších dětí, které by to mohlo (nejen) mravně ovlivnit. Ale jak je tedy, pro Boha živého, možné, že se na úvodní stránce Blog.cz objeví vtip s erotickým zaměřením (http://nd06.jxs.cz/627/272/7cdcc1dc30_91658122_o2.png)??

Nevím, kdo tyto podmínky vymýšlel, ale skutečně bych ocenila, kdyby si dotyčný přečetl komentáře pod tímto článkem (příp. i další, pokud jsou) a zamyslel se nad nimi, protože většina z nich opravdu má hlavu a patu. Díky.

51 valin valin | Web | 25. února 2013 v 7:29

[33]: Mě se to také velmi nelíbí, bod 3,10 je vstupenka na legální vykrádání nápadů blogerů. Nejde ani tak o obsah, jako o nápady a to nemusí jít jenom o reklamu, dovedu si představit daleko efektivnější využívání :-(

52 Metteorwa Metteorwa | E-mail | Web | 25. února 2013 v 7:58

[43]: Asi tak.
3.10 je sice dost nemilý, ale je to takhle skoro všude, upřímně pochybuji, že na blogspotu takový nějaký háček není také. Asi je i pravda, že si to může protiřečit s Autorským zákonem, což tady už někdo také psal.
Pokud je to někomu tak těžce proti srsti, nezbývá mu, než rozbít prasátko a platit si vlastní doménu.

53 Kelíns Kelíns | Web | 25. února 2013 v 8:22

Musela jsem si to přečíst několikrát a přiznám se vám, že to teda moc nechápu. Co takhle tam k tomu uvést příklady?
"Dále je zakázáno umisťovat jakýkoli příspěvek, který obsahuje jakoukoli reklamu, nabídku prodeje výrobků či služeb" - To znamená, že se nemohou psát recenze? Nemohu ani zveřejnit název prodejen? Musím si dát pozor, aby nebyl na mých fotkách? Také je tu pár blogů zaměřených na internetový obchod.
...Co přesně porušuje podmínky? Žádám o vysvětlení. Jde mi z toho hlava kolem.

54 Nelly Tinker Nelly Tinker | E-mail | Web | 25. února 2013 v 10:18

"Dále je zakázáno umisťovat jakýkoli příspěvek, který obsahuje jakoukoli reklamu, nabídku prodeje výrobků či služeb, nebo který vybízí k příspěvkům či darům." Pardon, ale jak to mám pochopit? To nesmím psát recenze nebo napsat, že dnes jsem si tam a tam koupila to a to ?? Prosila bych někoho o přesnější vysvětlení co se tím myslí :DD

55 Rainpaw Rainpaw | 25. února 2013 v 13:45

Moment já tomu nerozumím..Mám blog o knize..To jako porušuji pravidla ?
A druhý blog máme společný s kamarádkami .. Ten taky porušuje pravidla ?
Co jste to zase vymysleli :-(

56 Hesteth Azees Hesteth Azees | E-mail | Web | 25. února 2013 v 16:47

[45]: Souhlasím. Těžko si dokážu představit, že ode dneška začne novácké komando prohledávat všechny blogy, jestli někde náhodou není zmíněná nějaká značka, aby za to mohli hříšníky posílat na šibenici.
Bod 3.10 je nepříjemný, ale tak ojedinělý jev to zase není.
A pořád má každý možnost si sbalit svých pět švestek a blog.cz opustit.

57 myší královna myší královna | E-mail | Web | 25. února 2013 v 18:53

Já si teda změny všimla hlavně v tom zákazu příspěvku, který by pobízel k zasílání peněz. To, pokud vím, má hafo lidí.

Pravidla vypadala už hůř. Ale nelíbí se mi ta majetnickost CETu. Pánové, dámy, hermafroditi, já to tu jednou fakt nevydržím.

58 myší královna myší královna | E-mail | Web | 25. února 2013 v 18:56

A bod 3.3 by mohl vymést s těmi odpornými pro-ana blogy, nebo ne:

59 magicforever magicforever | Web | 25. února 2013 v 20:05

Ja som len pred chvíľou narazila na blog http://paparazzi-carrot.blog.cz/ . Podľa mňa to zapadá do toho bodu, že žiadny príspevok nemá znižovať ľudskú hodnotu.
Tá baba podľa mňa zachádza až ku kiberšikane. Doteraz by ma ani nenapadlo, že by niečo také mohlo existovať. Nevedela som, kam by som to mala ohlásiť, ale bola by som rada, keby sa to vyriešilo.

60 pavel pavel | E-mail | 26. února 2013 v 10:12

a myslíte si že tenhle blog je správný ?
http://nadacezvirat.blog.cz/

61 magicforever magicforever | Web | 26. února 2013 v 10:45

[60]: Priznám sa, že sa tam veľmi nevyznám :D, ale príde mi to ako podvod. Už len z toho dôvodu ako je to fušersky spravené. Ja len, že keď už tu chcel niekto hovoriť o podmienkach, tak toto sú blogy, ktoré sem ,podľa mňa, proste nepatria. A nie, že niekto napíše napr. dnes som si kúpila voňavku značky xy a už to má byť porušenie podmienok.
Ospravedlňujem sa ak som to pochopila zle, do týchto vecí sa fakt nevyznám

62 ANA ANA | 26. února 2013 v 12:51

[43]: I když, aby to nebylo právní blablabla spolu s pokutou několika desítek tisíc. Smazání fotky by bylo asi to nejmenší.

63 Ladycarrot Ladycarrot | E-mail | Web | 26. února 2013 v 13:09

Můžu se prosím zeptat kde se dá nahlásit blog? Protože jedna holka ho o mě založila a jedna blogerka mi říkala, že tím porušuje pravidla blogu -.-

64 Standa Standa | E-mail | Web | 27. února 2013 v 9:21

[63]: K tomuto účelu slouží formulář na stránce http://blog.cz/report

65 Elliette Elliette | E-mail | Web | 27. února 2013 v 18:19

Takže nyní jak na to koukám, tak porušuju vědšinu pravidel.. no vidím to tak, že asi zdrhám na jiný hosting...

66 Matthias Matthias | E-mail | Web | 27. února 2013 v 21:32

[62]: pokutu by platil vlastník serveru, což je blog.cz a blog.cz pokuty platit nechce a proto by tě maximálně smazal, kdybys měla něco potenciálně hodného pokuty.

Aspoň doufám.

67 František František | Web | 28. února 2013 v 0:04

Před časem mi vykradla Enyguma část článku,který publikovali .Když jsem se obrátil na redakci blogu co  s tím udělat ,odpověděli mi ,že s tím nemohou  udělat nic.K čemu potom Ustanovení , Podmínky , Autorská práva ?

68 Čerf Čerf | E-mail | Web | 28. února 2013 v 0:50

Je to stejné jako když si přečtete příbalový leták u libovolného léku, kde se většinou píše něco jako: "Vezměte prosím dobrovolně na vědomí, že se vám po léku může udělat trochu špatně, ale taky velmi špatně, můžete po něm mít trvalé následky a můžete po něm taky umřít." Všechny tyhle všeobecné podmínky mají velmi nafukovací výklad a umožňují poskytovateli prakticky jakýkoli zásah, pokud si zamane. Jestli jsou to podmínky rovné nebo nevyvážené, posuzovat nebudu, kvůli něčemu takovému na blogu nejsem. Takže budu jenom bedlivě sledovat, jak se projeví změněné všeobecné podmínky v praxi (zejména zmíněný článek 3.10. samozřejmě), ale osobně předpokládám, že jde zatím o zbytečné pozdvižení, a nevidím důvod, proč by to mělo cokoli změnit na tom, co píšu, jak se vyjadřuji a co si myslím :-).

69 Gabriel Decay Gabriel Decay | Web | 28. února 2013 v 12:01

Jak si někdo může jen tak měnit podmínky ? Vždyť to je protizákonný :D Já podepsal (odkřížkoval) úplně něco jiného, takže tohle se mě fakt netýká :D :D

70 Ann Taylor Ann Taylor | Web | 28. února 2013 v 16:52

[69]: Obávám se, že to, co sis odkřížkoval, platí jen pro vznik tvého blogu. Na současnost platí tohle. Asi jako při změně zákonů platí ty nové zákony i pro to, co vzniklo před nima.

71 m. m. | Web | 28. února 2013 v 18:11

[31]: [69]: Amen.

Bohužel blog.cz se v tomhle začal chovat přesně jako celý náš stát. V něm je úplně normální porušovat zákony nebo se prohřešovat proti tomu, co by mělo být správné podle normálního selského rozumu, a měnit podmínky užití bez souhlasu uživatelů, nebo bez jejich předchozího upozornění. Vlastně se divím, že nás někdo upozorňuje poté.

Tyhle podmínky jsou snůškou hovadin, kterým nerozumím, ať se snažím, jak se snažím, a to si myslím, že nejsem pitomá. Vypadá to jako že prakticky každý bloger (aspoň z těch, co znám) teď porušuje pravidla, a nejlepší na tom je, že ačkoli to stojí v pravidlech, nikdo si nedá práci s tím, aby dohlédl na jejich dodržování. Celá ta slavná pravidla jsou jen pro ty případy, kdy náhodou natrefíš na někoho, kdo ti leze krkem, a v tu chvíli si s ním můžeš dělat co chceš.

Zní mi to jako že to psal někdo, kdo nemá šajna, jak by měl vypadat právní dokument, je to psané stejně obšírně a nekonkrétně jako naše ctěné zákony, prostě jen aby měl úřední šiml co dělat, lidi o čem mluvit a aby byl prostor pro manipulaci a diskusi o čemkoli, neboť takhle znějící podmínky povolují a zároveň zakazují prakticky všechno, záleží jen na tom, jak dobře umíte argumentovat.

Zní mi to jako že blog.cz si vyhrazuje podle mě zcela absurdní právo na mou tvorbu a prohlašuje, že si s ní může dělat, co se mu zlíbí. Vyveďte mě někdo z omylu, ale tohle přesně se píše v příspěvku Babe, ne? ([18]:) Dahell is that?

Další důkaz toho, že kdokoli má zdejší věci na starosti, se rozhodl tyto ukončit a pokud možno ve stylu našeho drahého exprezidenta, neboli - když už odejít, tak proč předtím všechny nenaštvat ještě víc, než jak už naštvaní jsou. Co je nám ostatně do lidí, že.

No, netřeba se přehnaně rozčilovat, jen krčím rameny a dál sleduju, jak všichni mí oblíbení blogeři masově odcházejí a blogu.cz (dosadte si za to koho chcete) je to jedno. Nerada se opakuju, ale je to vážně škoda. Už jsem za ty roky viděla hodně nadějných projektů, co šly do kopru, ale u tohohle je to úplně zbytečné, nemuselo by to tak být.

72 Oroniel15 Oroniel15 | Web | 28. února 2013 v 19:40

Hm, hm, takže nesmím mít na blogu recenze (reklama na filmy, knihy), ani propagovat vlastní knihu... (!?!) Musím si najít definici reklamy, svým názorem dělá člověk reklamu všemu...

73 Oroniel15 Oroniel15 | Web | 28. února 2013 v 19:53

A jak to vůbec bude s uváděním zdrojů, kterými se mnozí i někteří ohánějí?

74 eliška987654321 eliška987654321 | Web | 28. února 2013 v 21:05

[1]: Asi nikdo, já teda ne XD

75 Lucka Lucka | Web | 1. března 2013 v 7:16

A můžu psát o rozmnožování králíků? 8-O

76 Arvari Arvari | E-mail | Web | 1. března 2013 v 12:55

Jednou nastane chvíle, kdy většina 'vyspělejch' blogerů, co u blogování chce vydržet a co má co říct, odejde jinam. Zbude hrstka dobrejch a pár růžovejch slečen, který jejich blogísy do půl roku přestanou bavit. A pak to tu celý skončí. A já se budu tiše smát...

77 Jeffa Jeffa | E-mail | Web | 1. března 2013 v 23:58

[45]: [56]: Ak by sa blog.cz išiel zamerať predsa len na logá, značky a pod. tak by začal pri tých najpopulárnejších.. takže tí, ktorí "nevyčnievajú z radu" sa v podstate báť nemusia..

Osobne som už jeden blog dávno presunula, ale ak by som našla čo i len kúsok z mojej tvorby niekde kde to nemá čo robiť / čo nie je až také pravdepodobné/ asi by som zabíjala 8-)

78 Strange ghost :3 Strange ghost :3 | Web | 3. března 2013 v 14:23

můj závěr zní: je to blbost... nejspíš tu neměl co kdo dělat a tak si vymysleli tohle, abychom měli nad čim přemýšlet a co dělat... já tohle odmítám řešit, jestli se mnou bude mít někdo problém za to, že na blogu napíšu svůj den a zmínim tam třeba jistej obchod nebo věc... tak o radši si založim jinej blog, nebo se na blogování vykašlu...
možná, že je tohle další pokus jak lidi od tohohle vypudit :-?

79 Strange ghost :3 Strange ghost :3 | Web | 3. března 2013 v 14:25

jako nic proti, ale jestli si o sobě blog.cz nezačíná trochu moc myslet -_-

80 Fraise Massepain Fraise Massepain | E-mail | Web | 3. března 2013 v 14:50

To jsem moc nepochopila-nemohu psát recenze?

81 lenny lenny | Web | 3. března 2013 v 17:14

Mohl by mi prosím někdo odpovědět, nebo mám o odpověď psát někam výš?
"Co všechno je reklama? Je reklama když napíšu že podnikám, co dělám, a co se mi podařilo? Nebo že jsem napsala knihu a vydávám ji?"

82 AranisLea AranisLea | Web | 3. března 2013 v 22:09

Přečetla a pochopila jen to, že s náma blog pekně vy... tírá. Vytírá. Napsala bych něco jinýho, ale (i když jsem stále mladistvá) mohla bych ohrozit mravní vývoj dětí a mladistvých. Pokud to teda už neudělala Nova, Pri - HU! Reklama! Bacha na tóóó!!!

Já nevidím průbeh, já vidím konec: všichni budou kdekoliv jinde a tohle chcípne. Jmenovala bych i jednu (možná dvě) stránku, kde by všichni mohli bejt, ale smázli by mě za reklamu.

A když napíšu, že sem si někde na rohu ulice koupila u Číňanů polivku, smáznou mě taky. Neni to nic nepochopitelnýho.

Nebo když napíšu básničku, ze který se stane hit, blog.cz mi ji sebere a já budu moct jen valit voči jak šnek, protože na Autorský práva se tu nehraje.

A teď mě smáznou stejně, protože sem snížila důstojnost blogu.cz, ačkoliv jsem jen popsala to, co oni podělali.

Jo. Tak to bude. Ale neodcházim, protože se mi zatim nechce. Chtít se mi bude až ve chvíli kdy ze mě, hadru na podlahu veřejných WC, udělaj hadr na ona veřejná WC. Popřípadě dojnou krávu. Záleží na tom, co nastane dřív.

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama